(BĐT) - Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021. Theo đó, Công ty dự kiến doanh thu ở mức 895 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 15,21 tỷ đồng. Mục tiêu này gần như không thay đổi nhiều so với kết quả Công ty đạt được trong năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Năm 2021, Công ty dự kiến hoàn thành quyết toán các dự án 2.6 Lê Văn Lương, N03T5 Ngoại giao đoàn. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ, quyết toán Dự án Khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh B và bàn giao từng hạng mục cho khách hàng.

Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, từ đầu năm đến nay, Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội được công bố trúng 1 gói thầu. Đó là Gói thầu số 04 (xây dựng) Hạng mục đường giao thông và thoát nước thuộc Dự án Nâng cấp đường Tà Lài - Trà Cổ (đoạn từ Km1+600 đến Km5+600), huyện Định Quán và huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) với giá trúng thầu 41,8 tỷ đồng.