(BĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định trình Chính phủ trong quý IV năm 2020. Theo Bộ Tài chính, quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án đầu tư công đang được hướng dẫn thực hiện ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Một nghị định chung được ban hành sẽ quản lý thống nhất và bao quát đầy đủ hoạt động này, góp phần minh bạch, trong thực hiện các dự án đầu tư công.