(BĐT) - Ngày 12/4 tới, tại Hà Nội, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Quản trị xã hội (CENSOGOR) – một đối tác của Tổ chức Minh bạch Quốc tế tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực với chủ đề “Thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh liêm chính tại Việt Nam thông qua hành động tập thể”.
Hội thảo nhằm chia sẻ thông tin về vai trò của DN trong phòng, chống tham nhũng. Ảnh: Tường Lâm

Hội thảo nhằm chia sẻ thông tin về vai trò của DN trong phòng, chống tham nhũng. Ảnh: Tường Lâm

Theo Tổ chức Minh bạch quốc tế tại Việt Nam, trong những năm gần đây, các nỗ lực tập thể thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện liêm chính trong kinh doanh tại Việt Nam ngày càng nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm của các bên. Điều này bắt nguồn từ nguyên tắc phòng, chống tham nhũng không thể được thực hiện chỉ bởi một cá nhân, mà cần có sự tham gia của nhiều bê: bao gồm; chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội... Trong đó, doanh nghiệp là một trong các chủ thể chính góp phần quan trọng cải thiện môi trường kinh doanh.

Mục đích của buổi hội thảo là nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về vai trò của doanh nghiệp trong phòng, chống tham nhũng và tầm quan trọng của hành động tập thể như một công cụ hữu ích để quản trị doanh nghiệp, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của chính doanh nghiệp Việt Nam. Tại hội thảo, các kinh nghiệm thực tiễn tốt về hành động tập thể từ các nước Malaysia và Philippines sẽ được chia sẻ và trao đổi.

Đây cũng là dịp để các sáng kiến hành động tập thể về thực hiện liêm chính trong kinh doanh tại Việt Nam chia sẻ bài học kinh nghiệm thực tiễn trong nước cũng như tăng cường sự hợp tác, kết nối giữa các sáng kiến. Một số nội dung sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội thảo như: Liệu hành động tập thể ó giúp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài?, Vì sao hành động tập thể quan trọng trong việc thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh?, phát triển môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Dự kiến, Hội thảo sẽ có sự tham gia của các lãnh đạo doanh nghiệp, các đại diện từ cơ quan quản lý nhà nước và các đối tác phát triển.