Số thông báo: 72044021B00001.

Thông báo liên quan: 72044021B00001.

Phòng/ Cơ quan độc lập: CƠ QUAN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ.

Thành viên: CƠ QUAN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ.

Văn phòng: USAID/VIỆT NAM.

Thông tin chung

Loại cơ hội hợp đồng: Kết hợp tóm tắt/ mời quan trâm (cập nhật).

Ngày, giờ theo: (UTC+07:00) JAKARTA, INDONESIA.

Ngày phát hành cập nhật: 03/12/2021, 10:48 giờ chiều, WIB.

Ngày phát hành bản gốc: 17/11/2021, 06:07 giờ chiều, WIB.

Hạn chào thầu cập nhật: 11/02/2022, 04:00 giờ chiều, WIB.

Hạn chào thầu gốc: 11/02/2022, 04:00 giờ chiều, WIB.

Nguyên tắc hủy kích hoạt: 15 ngày sau hạn chào thầu.

Ngày hủy kích hoạt cập nhật: 26/02/2022.

Ngày hủy kích hoạt gốc: 26/02/2022.

Phân loại

Mã dịch vụ, sản phẩm: Y1PD - Thi công các công trình xử lý và lưu giữ chất thải.

Mã NAICS: 237990 - Thi công các công trình hạ tầng và dân dụng khác.

Địa điểm thực hiện: Việt Nam (VNM).

Thông báo mời thầu (IFB) số 72044021B00001 xây dựng - Giai đoạn 1 về xử lý ô nhiễm Dioxin khu vực Sân bay Biên Hòa của USAID

Mục đích của bản sửa đổi này là:

1. Đưa vào các câu hỏi nhận được qua hội nghị trực tuyến và phần trả lời tương ứng thành một phần không tách rời của thông báo mời thầu (IFB). Xem phiên bản hiệu chỉnh số 1 của thông báo mời thầu (IFB) đính kèm; và

2. Đưa vào phần trình chiếu slide của hội nghị trực tuyến, tổ chức vào ngày 01/12/2021, thành một phần không tách rời của thông báo mời này.

Ngoài những nội dung nêu trên, tất cả các điều khoản và điều kiện khác trong yêu cầu đề xuất (RFP) vẫn giữ nguyên nội dung.

Liên kết đến địa chỉ buổi tham quan hiện trường:

https://drive.google.com/file/d/1OIbXSPTlmM_woa4R9q9dP5DuHH8oEgJG/view?usp=sharing

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Văn phòng phụ trách hợp đồng, số15/F, Tòa nhà TUNG SHING, số 2 Đường Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, Việt Nam.

- Người liên hệ chính: Karittha Jenchiewchan - kjenchiewchan@usaid.gov - (6-62) 257 3025.

- Người liên hệ thứ hai: Suzanne H. Johnson - sjohnson@usaid.gov.

Vui lòng truy cập website www.sam.gov, số thông báo (IFB) 72044021B00001 để xem và tải tất cả các đính kèm.