Theo kết quả đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vừa được công bố, vốn điều lệ của CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (Masco, mã MAS) đã tăng từ 30,088 tỷ đồng lên 42,67 tỷ đồng.
“Vua cổ tức” Masco tăng vốn lên 42,67 tỷ đồng

CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (Masco, mã MAS) vừa có thông báo về việc xử lý số cổ phiếu lẻ không đặt mua hết trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ mới đây.

Cụ thể, MAS vừa thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2,381:1 để tăng vốn điều lệ từ 30,088 tỷ đồng lên 42,7 tỷ đồng. Công ty chào bán thành công 1,258 triệu cổ phần trên tổng số cổ phần phát hành là 1,263 triệu cổ phần.

Vốn điều lệ của MAS sau đợt chào bán là 42,67 tỷ đồng, tương đương 4,267 triệu cổ phần.

Theo MAS, do không tìm được đối tác để phân phối 4.810 cổ phần còn lại nên HĐQT quyết định hủy bỏ số cổ phiếu này. Phần huy động vốn thiếu hụt (48,1 triệu đồng) dùng cho mục đích trả lương cho công nhân viên vào tháng 3/2017 sẽ được Công ty bù đắp bằng việc vay Ngân hàng.

Năm 2016, MAS đạt doanh thu thuần 296,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 44,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 29,74% và 18,49% so với cùng kỳ 2015; EPS lên tới 14.442 đồng, tăng hơn 2.000 đồng so với năm trước.

Đầu năm 2017, MAS vừa chi khoảng 12 tỷ đồng trả cổ tức tỷ lệ 40% bằng tiền mặt cho cổ đông trong đợt 2/2016. Tính cả 2 đợt, cổ đông MAS đã nhận 80% cổ tức bằng tiền cho năm 2016.

Theo ĐTCK