(BĐT) - Ngày mai, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) sẽ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2016.

Trong tình hình Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum đang gây sự chú ý với vụ kiện giữa công ty này với nhà thầu Trung Quốc, VSH sẽ trình ĐHĐCĐ phương án phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi nhằm tài trợ cho dự án  này. Trái phiếu dự kiến phát hành trong quý III năm nay với thời hạn 3 năm, lãi suất cố định 8%/năm; mỗi năm VSH sẽ phải trả khoảng 96 tỷ đồng lãi.

Đề phòng khả năng Thủy điện Thượng Kon Tum tiếp tục bị chậm tiến độ, trong trường hợp dự án này chưa thể vận hành trong năm 2019, Công ty có quyền gia hạn chuyển đổi trái phiếu (giá chuyển đổi 12.500 đồng/cổ phiếu) không quá 24 tháng.

Năm 2016, VSH đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 282 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với năm 2015.