(BĐT) - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (VRG) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 12/6 tới. Theo đó, năm 2019, tập đoàn này đặt mục tiêu tổng doanh thu ở mức 24.224 tỷ đồng, tăng 7% so với con số thực hiện cả năm 2018; lợi nhuận sau thuế đạt 4.150 tỷ đồng, tăng 24% so với cả năm 2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo VRG, trong năm 2018, sản lượng khai thác và tiêu thụ mủ cao su tăng đáng kể so với năm 2017 nhưng giá mủ cao su tiếp tục giảm trên 18% so với giá bán bình quân năm 2017. Với thực tế như vậy, trong giai đoạn kinh doanh từ tháng 7 - 12/2018, VRG có doanh thu 16,273 tỷ đồng, vượt hơn 6% so kế hoạch. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 2.545 tỷ đồng, tương đương 81% kế hoạch đề ra.

Về kế hoạch đầu tư, Công ty dự kiến chi 2.216 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính dài hạn, mức kế hoạch này tăng 93% so với thực hiện năm 2018.