(BĐT) - Công ty TNHH Cảng Vân Phong cho biết, Công ty cổ phần VPCC Tư vấn - Xây dựng (gọi tắt là VPCC) vừa được lựa chọn trúng Gói thầu XL-01: Xây dựng Bến cập tàu và cầu dẫn thuộc Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong giai đoạn mở đầu.
VPCC trúng gói thầu 173 tỷ đồng tại Khánh Hòa

Giá trúng thầu của VPCC là 173 tỷ đồng, giá gói thầu gần 177,779 tỷ đồng (chênh lệch 4,779 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm gần 2,7%). Gói thầu này lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, thời gian thực hiện hợp đồng là 360 ngày, hợp đồng theo đơn giá cố định.

Một cán bộ đấu thầu của Công ty TNHH Cảng Vân Phong cho biết, trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, có 5 nhà thầu đã mua hồ sơ mời thầu (HSMT) nhưng chỉ có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) gồm: VPCC, Công ty CP Cầu đường 10 - CIENCO1, Công ty CP Hassyu Việt Nam. Quá trình đánh giá HSDT cho thấy, trong số 3 nhà thầu đã nộp HSDT thì chỉ có 2 nhà thầu “lọt” qua vòng đánh giá về kỹ thuật gồm: VPCC và Công ty CP Cầu đường 10 - CIENCO1. Giá dự thầu của 2 nhà thầu này lần lượt là 173 tỷ đồng và 176 tỷ đồng. Giá trúng thầu của VPCC đúng bằng giá chào thầu của công ty này tại HSDT.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, VPCC có vốn điều lệ 16,8 tỷ đồng, có địa chỉ tại quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Từ cuối năm 2015 trở lại đây, VPCC đã được công khai trúng 3 gói thầu, trong đó có 1 gói thầu do Công ty TNHH Cảng Vân Phong mời thầu, 2 gói thầu do Công ty CP Sắt Thạch Khê mời thầu. So với gói thầu 173 tỷ đồng mà VPCC trúng thầu với tư cách là nhà thầu độc lập tại Công ty TNHH Cảng Vân Phong, 2 gói thầu VPCC trúng thầu tại Công ty CP Sắt Thạch Khê có quy mô nhỏ hơn rất nhiều (giá trúng thầu là 19,68 tỷ đồng và gần 10,33 tỷ đồng và với tư cách là thành viên của nhà thầu liên danh). Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, mới đây, cán bộ đấu thầu của VPCC cho biết, HSMT Gói thầu XL-01 yêu cầu nhà thầu tham dự có ít nhất 1 hợp đồng tương tự có giá trị khoảng 70 tỷ đồng.