Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2016 của CTCP Vận tải biển Việt Nam (VOS), Công ty tiếp tục lỗ 81,6 tỷ đồng (Quý I/2016 lỗ gần 47 tỷ đồng) do doanh thu thuần giảm mạnh trong khi các khoản chi phí vẫn ghi nhận ở mức cao.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý II/2016 của VOS đạt 310,9 tỷ đồng, giảm 24,1% so với cùng kỳ năm trước (409,5 tỷ đồng). Giá vốn hàng bán giảm 17,5%, đạt 336,3 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của VOS đạt 680 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 43,4% kế hoạch năm (1.567 tỷ đồng). Lỗ ròng hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 ở mức 128,4 tỷ đồng.

Liên tục trong hai năm 2012 và 2013, VOS đã ghi nhận khoản lỗ lần lượt là gần 35 tỷ đồng và gần 194 tỷ đồng. Tuy trong năm 2014, VOS có lãi gần 70,1 tỷ đồng nhưng khi kết thúc năm 2015, Công ty lại lỗ lên tới 298 tỷ đồng. Mới đây, VOS đã quyết định đóng cửa chi nhánh Công ty tại Nha Trang.

Theo ĐTCK