• Hơn 61 nghìn tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2021 chưa phân bổ chi tiết

    07/05/2021 08:00

    (BĐT) - Theo Bộ Tài chính, về phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 đã được Thủ tướng Chính phủ giao, đến cuối tháng 4/2021, tổng số vốn đã được các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phân bổ chi tiết là 399.688,58 tỷ đồng, đạt 86,64% kế hoạch.

chuyên đề

Kết nối đầu tư