(BĐT) - Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý IV/2021 theo giá hiện hành ước tính đạt 999,8 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.
Quý IV/2021, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Tất Tiên

Quý IV/2021, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Tất Tiên

Tính chung cả năm 2021, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành tăng 3,2% so với năm trước. Trong đó, vốn khu vực Nhà nước chiếm 24,7% tổng vốn, giảm 2,9% so với năm trước; khu vực ngoài Nhà nước chiếm 59,5%, tăng 7,2%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 15,8%, giảm 1,1%. Tổng cục Thống kê nhận định, tuy đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua nhưng là kết quả khả quan trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong nước và trên thế giới.

Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước tính đạt 423,6 nghìn tỷ đồng, bằng 84,3% kế hoạch năm và giảm 8,6% so với năm trước (năm 2020 bằng 90,5% và tăng 33,6%). Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 72,4 nghìn tỷ đồng, bằng 81,2% kế hoạch năm và giảm 8,2% so với năm trước; vốn địa phương quản lý đạt 351,2 nghìn tỷ đồng, bằng 85% và giảm 8,7%.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, dự kiến giải ngân đến 31/12/2021 đạt 77,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2020 đạt 82,66%), trong đó vốn trong nước đạt 83,66% (cùng kỳ năm 2020 đạt 87,12%), vốn nước ngoài đạt 26,77% (cùng kỳ năm 2020 đạt 46,06%).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 còn chậm. Mặc dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo sát sao, quyết liệt thúc đẩy giải ngân đầu tư công, nhưng thực tế cho thấy, để giải ngân đạt kết quả tốt, cần có sự chủ động vào cuộc của người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.