(BĐT) - Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 11, các bộ, ngành và địa phương nỗ lực tập trung thực hiện giải pháp, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình đầu tư công. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 11/2021 ước đạt 48,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7% so với tháng 10/2021. Trong đó, vốn Trung ương quản lý thực hiện đạt 8 nghìn tỷ đồng, vốn địa phương quản lý thực hiện đạt 40,5 nghìn tỷ đồng.
Tính chung 11 tháng năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 367,7 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% kế hoạch năm. Ảnh: Lê Tiên

Tính chung 11 tháng năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 367,7 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% kế hoạch năm. Ảnh: Lê Tiên

Tính chung 11 tháng năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 367,7 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% kế hoạch năm và giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý đạt 63,6 nghìn tỷ đồng, bằng 75,9% kế hoạch năm và giảm 6,9% so với cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý đạt 304,1 nghìn tỷ đồng, bằng 73,4% và giảm 9,1%.

Một số bộ, địa phương có vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN trong 11 tháng năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm ngoái là Bộ Giao thông vận tải (thực hiện đạt 31.991 tỷ đồng, tăng 47,1%); Bộ Công Thương (thực hiện đạt 657 tỷ đồng, tăng 73,3%); Bộ Xây dựng (thực hiện đạt 505 tỷ đồng, tăng 45,3%); Hải Phòng (thực hiện đạt 12.799 tỷ đồng, tăng 11,7%); Bà Rịa - Vũng Tàu (thực hiện đạt 8.148 tỷ đồng, tăng 11,6%)...

Nhiều bộ, ngành, địa phương có vốn thực hiện 11 tháng năm 2021 giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, như TP.HCM (thực hiện đạt 17,774 tỷ đồng, giảm 47,6%); Bình Dương (thực hiện đạt 8,408 tỷ đồng, giảm 28,8%); Bộ Y tế thực hiện đạt 1.991 tỷ đồng, giảm 57,8%...