(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 10/2021, các biện pháp giãn cách dần được nới lỏng, các bộ, ngành và địa phương đang nỗ lực tập trung thực hiện giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án, công trình đầu tư công. Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước tháng 10/2021 ước đạt 41,7 nghìn tỷ đồng, tăng 18,6% so với tháng 9/2021, nhưng nếu so với cùng kỳ năm trước thì giảm 17,4%.
0 tháng năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 318,6 nghìn tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

0 tháng năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 318,6 nghìn tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính chung 10 tháng năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 318,6 nghìn tỷ đồng, bằng 64,7% kế hoạch năm và giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Vốn Trung ương quản lý đạt 56 nghìn tỷ đồng, bằng 66,6% kế hoạch năm và giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Vốn địa phương quản lý đạt 262,6 nghìn tỷ đồng, bằng 64,3% kế hoạch năm và giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện đạt 28.138 tỷ đồng, bằng 71,1% kế hoạch; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện 2.980 tỷ đồng, bằng 65,3%; Hà Nội đạt 32.322 tỷ đồng, bằng 63,6% kế hoạch năm; TPHCM đạt 14.887 tỷ đồng, bằng 41,6%...