(BĐT) - Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 7/2021, dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành phố, ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án đầu tư công. Nhằm kiểm soát và khống chế sự lây lan của dịch bệnh, 19 tỉnh, thành phố phía Nam đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và một số địa phương khác cũng thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án đầu tư công.
Trong tháng 7/2021, dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành phố, ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án đầu tư công. Ảnh: Lê Tiên

Trong tháng 7/2021, dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành phố, ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án đầu tư công. Ảnh: Lê Tiên

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 7/2021 ước đạt 38,3 nghìn tỷ đồng, giảm 1,7% so với tháng trước và giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt 7,1 nghìn tỷ đồng, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm trước; vốn địa phương quản lý 31,2 nghìn tỷ đồng, giảm 13,3%.

Tuy giảm so với tháng trước, nhưng tính chung 7 tháng năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 210,8 nghìn tỷ đồng, bằng 44,3% kế hoạch năm 2021 và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt 35,2 nghìn tỷ đồng, bằng 41,8% kế hoạch năm và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2020; vốn địa phương quản lý đạt 175,6 nghìn tỷ đồng, bằng 44,8% kế hoạch năm và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo nhiều địa phương, hiện tại nhiều công trình phải dừng thi công hoặc tiến độ thi công không đáng kể. Tuy nhiên, các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu đều nỗ lực và cam kết sau thời gian giãn cách sẽ tập trung cao độ, tăng tốc để tăng khối lượng, không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thực hiện chung.