(BĐT) - Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSTEEL) cho biết, năm 2016, tổng doanh thu của Tổng công ty đạt 60.386 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu của công ty mẹ là 1.315 tỷ đồng; khối công ty con là 22.504 tỷ đồng; còn khối công ty liên kết là 36.567 tỷ đồng.
Năm 2016, tổng doanh thu của VNSTEEL đạt 60.386 tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm

Năm 2016, tổng doanh thu của VNSTEEL đạt 60.386 tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm

Năm 2016, VNSTEEL sản xuất được hơn 2 triệu tấn phối thép, bằng 100% kế hoạch và tăng 24% so với năm 2015; tiêu thụ ước đạt 681.200 tấn, bằng 114% kế hoạch, tăng 20%. Đối với thép xây dựng, Tổng công ty sản xuất được hơn 3 triệu tấn, bằng 105% kế hoạch, tăng 9% so với năm 2015; tiêu thụ ước đạt hơn 3,028 triệu tấn, bằng 104% kế hoạch, tăng 12% và chiếm trên 39% tổng thị phần thép xây dựng cả nước.

Trong năm qua, VNSTEEL tập trung thực hiện các dự án chuyển tiếp, trọng điểm và các dự án đầu tư chiều sâu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Toàn Tổng công ty có 72 dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đã phát huy hiệu quả tốt, giảm các chỉ tiêu tiêu hao, góp phần gia tăng lợi nhuận cho các đơn vị trong Tổng công ty.