(BĐT) - Hết tháng 8/2018, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã thực hiện thoái vốn tại 27 công ty. Trong đó, thoái toàn bộ vốn tại 14 công ty; thoái một phần vốn tại 1 công ty; thoái nhưng chưa hết vốn tại 8 công ty; thoái không thành công tại 4 công ty. 
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Tổng giá trị vốn đầu tư đã thoái vốn là 232,26 tỷ đồng, chiếm 77,72% tổng giá trị đầu tư cần thoái vốn tại 30 công ty. Tổng giá trị thu về được 597,68 tỷ đồng, gấp 2,6 lần giá trị đầu tư ban đầu.

Thông tin về phương thức thoái vốn, VNR cho biết, có 24 công ty thực hiện theo phương thức bán đấu giá công khai, 2 công ty thực hiện bán đấu giá theo lô, 1 công ty thực hiện khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán. Việc thoái vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp được tiến hành công khai, minh bạch, tuân thủ đúng quy định, đảm bảo thu được lợi ích tối đa cho nhà nước.

Hiện VNR cần tiếp tục thoái vốn tại 15 công ty cổ phần với giá trị đầu tư còn lại là 69,72 tỷ đồng.