(BĐT) - Năm 2017, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) đạt 39.825 tỷ đồng tổng doanh thu và hơn 1.313 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách nhà nước 1.219 tỷ đồng. 
Năm 2017, VNPT-Vinaphone đạt tổng doanh thu 39.825 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Hà

Năm 2017, VNPT-Vinaphone đạt tổng doanh thu 39.825 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Hà

Năm 2017, Công ty có 14.219 lao động với thu nhập bình quân là 23,225 triệu/người/tháng. Đối với 8 nhân viên quản lý, mức thu nhập bình quân là 56,2 triệu đồng/người/tháng,

Kế hoạch giai đoạn 2017 - 2020, VNPT-Vinaphone được Tập đoàn giao chỉ tiêu 183.842 tỷ đồng tổng doanh thu, tương ứng mức tăng trưởng bình quân 8%/năm. Lợi nhuận trước thuế giai đoạn này dự kiến ở mức 5.894 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng bình quân 10%/năm. Tổng đầu tư dự kiến là 1.141 tỷ đồng.