(BĐT) - Căn cứ Báo cáo tài chính vừa được công bố, nửa đầu năm 2016, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) lãi sau thuế 1.283 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 1.239 tỷ đồng cùng kỳ năm 2015. Đó là lợi nhuận của công ty mẹ VNPT, chưa tính đến kết quả hợp nhất các công ty con của Tập đoàn.
Vinaphone là công ty con lớn nhất của VNPT, có quy mô vốn điều lệ 5.200 tỷ đồng. Ảnh: Hoài Nam

Vinaphone là công ty con lớn nhất của VNPT, có quy mô vốn điều lệ 5.200 tỷ đồng. Ảnh: Hoài Nam

Tổng tài sản cuối quý II của VNPT đạt 80.382 tỷ đồng, giảm 2.651 tỷ đồng so với số dư đầu năm. Khác với các doanh nghiệp nhà nước nặng nợ, nợ phải trả của VNPT chỉ chiếm 22% giá trị tổng tài sản cùng thời điểm. VNPT không công bố cụ thể con số nợ vay nhưng trong 6 tháng, chi phí tài chính của Tập đoàn chỉ ở mức 21,4 tỷ đồng (bao gồm chi phí lãi vay và các chi phí tài chính khác).

VNPT là một trong những doanh nghiệp nhà nước có đóng góp cho ngân sách tương đối đều đặn. Trong 3 năm từ 2013 đến 2015, số tiền VNPT nộp ngân sách tổng cộng đạt 10.180 tỷ đồng. Năm 2016, VNPT lên kế hoạch nộp ngân sách 3.590 tỷ đồng, trong khi kế hoạch lợi nhuận hợp nhất là 3.762 tỷ đồng trước thuế.

Tính đến cuối năm 2015, VNPT có 4 công ty con với tỷ lệ nắm giữ từ 30,7% đến 100%. Vinaphone là công ty con lớn nhất, có quy mô vốn điều lệ 5.200 tỷ đồng, trong đó VNPT sở hữu 52,4% cổ phần.

Năm 2016, VNPT đặt mục tiêu tăng trưởng thuê bao di động 4,5 triệu đơn vị, thuê bao Internet băng rộng cố định tăng 400 nghìn đơn vị và thuê bao IPTV tăng 300 nghìn đơn vị. Để đạt kế hoạch này, Tập đoàn chủ trương đầu tư khoảng 10.900 tỷ đồng trong năm 2016.