Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO (HoSE: VIP) ghi nhận doanh thu quý IV/2019 là 179 tỷ đồng, giảm 4% so với quý IV/2018. Giá vốn giảm mạnh hơn giúp lợi nhuận gộp tăng 52% lên 72 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 25,4% lên 40,3%.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Doanh thu tài chính tăng trong khi chi phí giảm giúp công ty lãi 4,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 2 tỷ đồng, giảm 66% so với quý IV/2018. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 74%, lên 28 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 34,5 tỷ đồng, tăng 105%, cao nhất từ quý II/2016. Trước đó, VIPCO từng lỗ 2 quý liên tiếp là quý I, quý II/2019, đến quý III, doanh nghiệp lãi 22 tỷ đồng.

Tính cả năm 2019, doanh thu đạt 621 tỷ đồng, giảm 20%. Lợi nhuận sau thuế giảm 54%, còn 37 tỷ đồng. Dù lãi quý IV/2019 cao, năm 2019 đánh dấu mức lãi thấp nhất từ năm 2005- năm đầu tiên doanh nghiệp niêm yết. Công ty hoàn thành 86% kế hoạch doanh thu và vượt 16% kế hoạch lợi nhuận.

VIPCO báo lãi năm 2019 thấp nhất 14 năm ảnh 1

Nguồn: Báo cáo tài chính VIP

Tổng tài sản tính đến 31/12/2019 là 1.436 tỷ đồng, chủ yếu thuộc tài sản cố định. Trong kỳ phát sinh thêm 205 tỷ đồng tiền gửi dài hạn, tuy nhiên, khoản ngắn hạn giảm từ 242 tỷ đồng xuống còn 157 tỷ đồng. Nợ phải trả là 351 tỷ đồng, giảm 17% nhờ nợ vay và dự phòng phải trả giảm.

Theo NDH