(BĐT) - UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu mua thuốc 6 tháng cuối năm 2020 và năm 2021 với tổng giá dự toán là 837,65 tỷ đồng do Sở Y tế Vĩnh Phúc làm bên mời thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

5 gói thầu sẽ được đấu thầu rộng rãi trong quý II/2020, gồm: Gói thầu Thuốc generic (giá gói thầu 732,497 tỷ đồng); Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (giá gói thầu 53,546 tỷ đồng); Gói thầu Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu (giá gói thầu 37,774 tỷ đồng); Gói thầu Vị thuốc cổ truyền (giá gói thầu 7,199 tỷ đồng); Gói thầu Dược liệu (giá gói thầu 6,632 tỷ đồng).