(BĐT) - UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa phê duyệt danh mục Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện Dự án 1.668 tỷ đồng, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng 68,5 tỷ đồng, chi phí đầu tư xây dựng khoảng 1.600,2 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Quy mô diện tích Dự án khoảng 29 ha, quy mô dân số khoảng 5.000 người; dự kiến hoàn thành sau 60 tháng kể từ ngày được công nhận làm chủ đầu tư.

Quyết định phê duyệt danh mục dự án đã nêu một số yêu cầu sơ bộ về năng lực tài chính, kinh nghiệm của nhà đầu tư. Trong đó, về tài chính, vốn chủ sở hữu tối thiểu 15% tổng mức đầu tư (250,3 tỷ đồng); giá trị ròng tài sản bình quân trong 5 năm gần nhất tối thiểu không thấp hơn vốn chủ sở hữu tối thiểu; khả năng thu xếp vốn vay 1.418,4 tỷ đồng.

Theo công bố danh mục dự án, thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án là đến 10 giờ ngày 1/6/2020, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.