(BĐT) - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có ý kiến chính thức về kiến nghị của nhà thầu liên quan đến kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) gói thầu bị tố “phủ định sạch trơn” hợp đồng tương tự mà nhà thầu cung cấp trong hồ sơ dự thầu (HSDT).
Gói thầu số 1 Nâng cấp, cải tạo, mở rộng hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn TP. Vĩnh Long có giá gói thầu trên 23,5 tỷ đồng. Ảnh: Nhã Chi

Gói thầu số 1 Nâng cấp, cải tạo, mở rộng hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn TP. Vĩnh Long có giá gói thầu trên 23,5 tỷ đồng. Ảnh: Nhã Chi

Nhà thầu kiến nghị đúng

Ngày 7/3/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Hoàng Tựu đã ký văn bản về việc giải quyết kiến nghị của nhà thầu liên quan đến KQLCNT Gói thầu số 1 Nâng cấp, cải tạo, mở rộng hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn TP. Vĩnh Long. Đây là gói thầu mà Báo Đấu thầu đã có nhiều bài viết đề cập đến việc Chủ đầu tư - Phòng Quản lý đô thị TP. Vĩnh Long phủ nhận sạch trơn hợp đồng tương tự của nhà thầu khi đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT).

Theo văn bản của UBND tỉnh Vĩnh Long, việc giải quyết kiến nghị của nhà thầu đã được Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị - Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) xem xét và có báo cáo gửi UBND Tỉnh. Từ đây, UBND tỉnh Vĩnh Long có cơ sở để khẳng định, “nội dung kiến nghị đúng” - cụ thể là HSĐXKT của Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang có Hợp đồng số 1132/2014/HĐ-GTTL ký ngày 23/9/2014, công trình: Đường Nha Trang đi Đà Lạt, giá hợp đồng 925,234 tỷ đồng trong đó phần giá  trị do Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang thực hiện là 42,981 tỷ đồng.

UBND tỉnh Vĩnh Long cho rằng, hợp đồng tương tự mà Nhà thầu cung cấp nêu trên được xác định đáp ứng yêu cầu của HSMT và được xem xét đánh giá tiếp căn cứ vào Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015.

Chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, Chủ đầu tư tiếp tục thực hiện quá trình đánh giá HSDT của Nhà thầu theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu và HSMT. Sau khi có kết quả đánh giá ở các bước tiếp theo, KQLCNT, đề nghị Chủ đầu tư báo cáo về Sở KH&ĐT theo dõi, tổng hợp xử lý và có trách nhiệm hoàn trả lại tiền giải quyết kiến nghị theo quy định. 

Nhiều lần phủ nhận

Theo tìm hiểu của Báo Đấu thầu, trong HSMT, phần kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp Gói thầu số 1 có nêu: “Các hợp đồng thi công công trình điện, điện chiếu sáng mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ hoặc nhà thầu quản lý từ năm 2015 (hợp đồng ký từ 1/1/2015) đến thời điểm đóng thầu”.

Nhà thầu cung cấp hợp đồng tương tự là Công trình đường Nha Trang đi Đà Lạt đoạn Nha Trang - Diên Khánh (Cao Bá Quát - cầu Lùng) giá trị 42,981 tỷ đồng ký ngày 23/9/2014, được xác nhận hoàn thành công trình ngày 23/9/2018. Văn bản thông báo KQLCNT của Phòng Quản lý đô thị TP. Vĩnh Long khẳng định: “Ngày khởi công là 24/9/2014, ngày hoàn thành là tháng 7/2018. Như vậy, kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp, hợp đồng tương tự không đáp ứng yêu cầu của HSMT do hợp đồng ký trước ngày 1/1/2015”. Trong văn bản trả lời kiến nghị của Nhà thầu vào tháng 1/2019, Phòng Quản lý đô thị TP. Vĩnh Long vẫn khẳng định “kinh nghiệm cụ thể trong quản lý hợp đồng xây lắp không đáp ứng yêu cầu của HSMT do Hợp đồng số 1132/2014/HĐ-GTTL ký trước ngày 1/1/2015”. Chủ đầu tư này còn không quên “thòng” thêm “mặt khác, trong quá trình chuẩn bị đấu thầu, trước khi đóng thầu, nhà thầu đã có văn bản làm rõ HSMT. Tuy nhiên, nhà thầu không đặt vấn đề gì đến kinh nghiệm hợp đồng tương tự... Do vậy, việc đánh giá HSDT được thực hiện theo Khoản 1 điều 15 Nghị định 63/2014/NĐ-CP là phù hợp quy định”.

Và lý do loại hợp đồng tương tự này bị Nhà thầu cũng như nhiều chuyên gia đấu thầu phản ứng. Nhà thầu cho rằng, hợp đồng mà mình cung cấp hoàn toàn phù hợp theo yêu cầu của HSMT cũng như quy định của Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT. Theo đó, thời gian nhà thầu thực hiện, hoàn thành hợp đồng hoàn toàn nằm trong khoảng thời gian từ 1/1/2015 trở lại đây theo yêu cầu của HSMT. Bên cạnh đó, nhà thầu còn cung cấp phụ lục hợp đồng thể hiện việc điều chỉnh thời gian hoàn thành của hợp đồng tương tự.

Ngày 31/1/2019,  Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ KH&ĐT đã có văn bản gửi UBND tỉnh Vĩnh Long. Trước đó, ngày 10/1/2019, Cục cũng đã có văn bản gửi Chủ đầu tư đề nghị theo thẩm quyền xem xét, trả lời thấu đáo, khách quan, rõ ràng kiến nghị của nhà thầu theo quy định để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà thầu, tránh xảy ra khiếu nại kéo dài.