(BĐT) - Cục Thuế Vĩnh Long vừa công khai thông tin 151 doanh nghiệp nợ đọng hơn 222,4 tỷ đồng tiền thuế tính đến ngày 31/12/2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo danh sách vừa công khai, Văn phòng Cục Thuế quản lý 63 doanh nghiệp nợ hơn 196,3 tỷ đồng; Chi cục Thuế khu vực I quản lý 44 doanh nghiệp nợ đọng hơn 11,5 tỷ đồng; Chi cục Thuế khu vực II quản lý 10 doanh nghiệp nợ đọng hơn 4,1 tỷ đồng...

Trong đó, Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Vân có số nợ đọng lớn nhất với trên 60,5 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty TNHH Thương mại thủy sản Vĩnh Long nợ trên 23,5 tỷ đồng; Công ty CP Tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân Mê Kông nợ trên 23,5 tỷ đồng; Doanh nghiệp tư nhân Ánh Dung nợ trên 18,9 tỷ đồng; Công ty TNHH Tân Mai nợ trên 14,4 tỷ đồng…