(BĐT) - Chiều ngày 4/11 theo giờ Paris, tại Cộng hòa Pháp, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp tổ chức buổi công bố thành lập Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại châu Âu (VINEU) và triển khai Chương trình Sáng kiến trẻ Việt Nam toàn cầu.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng các vị đại sứ chúc mừng Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại châu Âu chính thức thành lập (ảnh: NIC)

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng các vị đại sứ chúc mừng Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại châu Âu chính thức thành lập (ảnh: NIC)

Tham dự và chúc mừng sự kiện từ Cộng hòa Pháp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá, đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của cộng đồng trí thức trẻ người Việt tại châu Âu nói riêng và trên khắp thế giới nói chung, đóng góp cho các hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Việt Nam vừa trải qua giai đoạn hết sức thách thức để vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo an sinh xã hội, sản xuất kinh doanh. Trước những thách thức lớn càng thấy được tinh thần san sẻ, chung tay của người dân Việt Nam. Và hơn thế, Chính phủ cũng ghi nhận nhiều sáng kiến, nhiều cải tiến đột phá, những ý tưởng đổi mới sáng tạo và công nghệ tham gia tích cực vào việc hỗ trợ hệ thống y tế, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Qua đó thấy được vai trò ngày càng quan trọng của đổi mới sáng tạo.

VINEU- kết nối nguồn lực đưa đất nước đuổi kịp, tiến cùng và vượt lên ảnh 1

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng các đại diện tặng hoa các thành viên thuộc VINEU

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, giai đoạn hiện nay là thời điểm Việt Nam tập trung thúc đẩy năng lực sáng tạo, đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển kinh tế đất nước nhanh và bền vững.

Năm 2021, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, và là năm có nhiều thách thức lớn. Để vượt qua những khó khăn và tận dụng được những thành tựu công nghệ mới, cần tiếp tục phấn đấu, chung sức đồng lòng, đóng góp công sức trí tuệ cho phát triển của đổi mới sáng tạo nước nhà, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, và trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

VINEU- kết nối nguồn lực đưa đất nước đuổi kịp, tiến cùng và vượt lên ảnh 2

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, các trí thức trẻ người Việt sẽ là nguồn lực lớn của đất nước để Việt Nam có thể đuổi kịp, tiến cùng và vượt lên ở nhiều lĩnh vực trong tương lai

“Chúng ta bắt buộc phải có đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ mới đảm bảo mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và giúp Việt Nam vững vàng vượt qua những giai đoạn khó khăn, thách thức”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thông tin về sự sẵn sàng của Việt Nam trong việc nắm bắt các cơ hội phát triển, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra quan điểm chỉ đạo: “Có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững”. Đây cũng là những quan điểm mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động kiến nghị với Chính phủ đưa vào nội dung Nghị quyết Đại hội trong vai trò là cơ quan tham mưu về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước.

Về đổi mới sáng tạo, Bộ đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn để đưa đất nước nắm bắt cơ hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo như: Hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về CMCN lần thứ 4; xây dựng Đề án và trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tháng 10/2019; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao để thành lập Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2018 nhằm quy tụ trí thức, chuyên gia người Việt trên toàn cầu tham gia hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, chính các trí thức trẻ người Việt sẽ là nguồn lực lớn của đất nước để chúng ta có thể đuổi kịp, tiến cùng và vượt lên ở nhiều lĩnh vực trong tương lai. Các bạn sẽ là người kiến tạo và hiện thực hóa các khát vọng của Việt Nam.

VINEU- kết nối nguồn lực đưa đất nước đuổi kịp, tiến cùng và vượt lên ảnh 3

Bộ trưởng thăm quan và làm việc cùng VINEU

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng dặn dò các tri thức trẻ trong VINEU sẽ luôn mang trong mình khát vọng để đóng góp cho Việt Nam, cho quê hương, từ việc nhỏ kết nối gần trong cộng đồng Việt Nam đến những kết nối lớn hơn với đối tác, bạn bè quốc tế.

Đồng thời, đề nghị các tri thức trẻ tích cực tham gia xây dựng cộng đồng trí thức người Việt trên cơ sở phối hợp với các Đại sứ quán, các hội thanh niên, sinh viên Việt Nam tại các nước để tuyển chọn, quy tụ được những cá nhân xuất sắc tham gia đóng góp vào Mạng lưới VINEU.

“Mạng lưới cũng cần đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học lớn trong khu vực châu Âu để có những kết nối hiệu quả, giới thiệu được nhiều nguồn học bổng, nghiên cứu có giá trị cho học sinh, sinh viên Việt Nam”, Bộ trưởng dặn dò.

VINEU- kết nối nguồn lực đưa đất nước đuổi kịp, tiến cùng và vượt lên ảnh 4

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao đổi, dặn dò các tri thức trẻ trong VINEU

Đối với các nhiệm vụ về đổi mới sáng tạo, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho rằng, VINEU chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và báo cáo NIC để phối hợp, hỗ trợ; chủ động kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ, quỹ đầu tư lớn tại châu Âu để sẵn sàng tham gia đầu tư, chia sẻ kiến thức, chuyển giao công nghệ với các viện - trường, doanh nghiệp tại Việt Nam…

VINEU được thành lập nhằm quy tụ, kết nối trí thức, chuyên gia người Việt để thúc đẩy, phát triển các hoạt động đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và các quốc gia khu vực châu Âu. Mạng lưới có sứ mệnh xây dựng, phát huy và kết nối cộng đồng trí thức người Việt toàn cầu; liên kết, hợp tác, cống hiến mang lại giá trị thực tiễn cho Việt nam. Các hoạt động chính của Mạng lưới là: Tư vấn, đào tạo; kết nối đầu tư kinh doanh; phát triển cộng đồng trí thức khoa học và công nghệ. Đặc biệt, VINEU sẽ liên liên kết, phối hợp với NIC để triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế.