(BĐT) - Tổng công ty Mía đường I - CTCP (Vinasugar I) vừa công bố báo cáo tài chính quý II năm 2018 với doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 426,38 tỷ đồng, tăng 46,27% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, Tổng công ty chỉ lãi ròng 514 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với con số lãi 3,9 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân về sự sụt giảm lợi nhuận chưa được Vinasugar I công bố chi tiết, song có thể do sự đi xuống của hoạt động tài chính. Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính giảm 32,7% so với quý II/2017, xuống chỉ còn 6,07 tỷ đồng; trong khi đó chi phí tài chính lại đạt 5,88 tỷ đồng, khiến cho lãi từ hoạt động tài chính chỉ còn hơn 200 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với 4,08 tỷ đồng của quý II/2017.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh chính của Vinasugar I không có nhiều sự cải thiện cho dù doanh thu thuần của Tổng công ty có sự tăng trưởng mạnh. Biên lợi nhuận gộp “quá mỏng”, chỉ 1,3%, không đủ để bù đắp chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ buộc Vinasugar I ghi nhận mức lỗ 368 triệu đồng từ hoạt động kinh doanh chính.

Lũy kế 6 tháng năm 2018, Tổng công ty đạt doanh thu thuần 642,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,56 tỷ đồng, trong đó quý II lãi ròng hơn 514 triệu đồng nhờ khoản lãi hơn 626 triệu đồng từ thu nhập khác.