(BĐT) - Theo báo cáo tài chính bán niên của Công ty CP Vận tải Biển Vinaship, doanh thu thuần lũy kế 6 tháng đầu năm của Công ty đạt 354,5 tỷ đồng, tăng 0,53% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 26,6 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lỗ gần 15 tỷ đồng).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kết quả kinh doanh tích cực của Vinaship do chi phí lãi vay giảm mạnh từ hơn 18 tỷ đồng xuống còn 9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc nhượng bán, thanh lý tài sản đã đem về cho Công ty gần 26 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II/2019, Vinaship ghi nhận lỗ lũy kế 221,5 tỷ đồng. Tổng tài sản của đạt 685,8 tỷ đồng, giảm 3,45% so với đầu năm; trong đó, có 367,8 tỷ đồng khoản vay dài hạn.