(BĐT) - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt 60 triệu đồng đối với Công ty CP Vinafor Đà Nẵng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Vinafor Đà Nẵng báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2015, năm 2016; Tài liệu họp, Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, năm 2017.

Vinafor Đà Nẵng hoạt động chính trong lĩnh vực trồng rừng nguyên liệu công nghiệp và khai thác hàng lâm nông sản, sản xuất sản phẩm gỗ từ rừng trồng và rừng tự nhiên; đồ mộc ngoài trời, trang trí nội thất...