Doanh thu 6 tháng ước 24.554 tỷ đồng, thực hiện 51% kế hoạch năm.
Vinachem lãi 6 tháng hơn 400 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm ngoái

Tại Hội nghị giao ban quý II, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của quý II và 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác quý III/2018.

Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế quý II của Vinachem ước đạt 12.421 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng ước đạt 23.364 tỷ đồng, bằng 49,7% so với kế hoạch năm và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu quý II ước đạt 13.174 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng ước đạt 24.554 tỷ đồng, bằng 50,9% kế hoạch năm và tăng trưởng 9,5%.

Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn đạt 306 tỷ đồng trong quý II, lũy kế 6 tháng đạt 402 tỷ đồng, bằng 62,6% kế hoạch năm, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2017. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 382 tỷ đồng trong quý II, lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 878 tỷ đồng, bằng 54,5% kế hoạch năm.

Trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn đã sản xuất và cung ứng cho thị trường 2,2 triệu tấn phân bón các loại; 1,5 triệu chiếc lốp ô tô; hơn 3,4 triệu chiếc săm lốp xe máy; 200 nghìn tấn chất giặt rửa và nhiều sản phẩm hoá chất khác. Một số sản phẩm có sản lượng tăng so với cùng kỳ là: lân chế biến tăng 9%, DAP tăng 42%, Ure tăng 10%, lốp ô tô tăng 18%, Amoniac thương phẩm tăng 70%, song vẫn còn các sản phẩm có sản lượng giảm như lân NPK, lốp xe đạp, quặng apatit ...

Đối với công tác đầu tư xây dựng, giá trị thực hiện trong quý II ước đạt 256 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 467 tỷ đồng, bằng 35,5% kế hoạch đầu tư xây dựng của năm.

Về kế hoạch, Tập đoàn phấn đấu đạt các mục tiêu sản xuất kinh doanh với giá trị sản xuất công nghiệp quý III là 11.783 tỷ đồng, tăng 13%; lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 35.147 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2017; Doanh thu phấn đấu đạt 11.512 tỷ đồng, tăng 5%, lũy kế 9 tháng đầu năm 2018 đạt 36.067 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo NDH