Nếu mua thành công 5 triệu cổ phiếu, Vietnam Venture sẽ nắm gần 7% vốn KDH.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Vietnam Ventures Ltd vừa thông báo đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền (HOSE: KDH) trong thời gian 30/8 đến 28/9.

Trước giao dịch, quỹ này nắm 21,9 triệu cp KDH. Nếu giao dịch thành công toàn bộ, Vietnam Ventures sẽ tăng sở hữu lên 26,9 triệu cp, tương đương với 6,94% vốn điều lệ.

Cùng ngày, KDH cũng công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2017 với tổng tỷ lệ 10%, trong đó 5% tiền mặt và 5% cổ phiếu.

Với phương án chia cổ tức bằng tiền mặt, công ty dự chi gần 194 tỷ đồng, thực hiện trong quý IV. Với phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, KDH dự kiến phát hành 19,4 triệu cổ phiếu mới từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2017, thời gian thực hiện trong quý IV/2018.

Qua đó, công ty tăng vốn điều lệ lên thành 4.072 tỷ đồng.

Trong năm 2017, KDH ghi nhận lãi sau thuế 559 tỷ đồng đưa lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên 698 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm 2018, KDH báo lãi 236 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo NDH