Vietnam Enterprise Investments Limited đã giảm sở hữu tại PC1 xuống còn 12,38% tương đương gần 14,3 triệu cp. Ngày 21/2, Vietnam Enterprise Investment đã bán 218.780 cp của CTCP Xây lắp Điện I (HOSE: PC1), giảm sở hữu từ 12,57% xuống còn 12,38% tương đương gần 14,3 triệu cp.

Theo đó, nhóm nhà đầu nước ngoài có liên quan gồm Vietnam Enterprise Investments, Norges Bank và Amersham Industries Limited đã giảm sở hữu từ 17,15% xuống còn 16,96% tương đương gần 19,6 triệu cp.

Năm 2017, PC1 đạt doanh thu thuần 3.160 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng chỉ đạt 237,3 tỷ đồng, giảm 22%, do giá vốn hàng bán cùng chi phí tài chính tăng mạnh.

Theo NDH