(BĐT) - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh TP. Hà Nội đang rao bán khoản nợ của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 Việt Nam. Tính đến ngày 5/3/2019, dư nợ gốc của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 Việt Nam là 65,112 tỷ đồng, dư nợ lãi tạm tính là 16,857 tỷ đồng. Tổng giá trị khoản nợ là 81,97 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Tài sản bảo đảm cho khoản nợ là quyền đòi nợ luân chuyển trị giá tối thiểu bằng giá trị giới hạn tín dụng mà VietinBank - Chi nhánh TP. Hà Nội cấp cho Công ty trị giá 80 tỷ đồng.

Theo Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 của Công ty, hợp đồng tín dụng của khoản nợ mà VietinBank - Chi nhánh TP. Hà Nội và Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 Việt Nam ký kết ngày 5/9/2015 là khoản vay ngắn hạn với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty.

Ngoài khoản nợ này, Công ty còn 5 khoản nợ ngắn hạn khác gồm: Khoản vay tại BIDV - Sở Giao dịch với hạn mức tín dụng là 100 tỷ đồng; khoản vay tại Vietcombank - Sở Giao dịch với hạn mức tín dụng 60 tỷ đồng; khoản vay tại SHB - Chi nhánh Hà Nội với hạn mức tín dụng 150 tỷ đồng; khoản vay tại VietA Bank - Chi nhánh Hà Nội với hạn mức tín dụng 350 tỷ đồng; khoản vay tại Agribank - Chi nhánh Hoàng Mai với tổng hạn mức tín dụng được cấp là 140 tỷ đồng.

BIDV đã nhiều lần rao bán khoản nợ của công ty này để thu hồi nợ vay nhưng không thành công.

Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 Việt Nam từng là một trong những công ty kinh doanh nông sản xuất nhập khẩu lớn, đạt đỉnh doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng vào năm 2012, nhưng từ đó đến nay, kết quả kinh doanh của Công ty liên tục sa sút.