Chủ tịch HĐQT của VietinBank cho biết, ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng ngay từ những tháng đầu năm về tất cả các hoạt động. Sáng ngày 21/04, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (HOSE: CTG, VietinBank) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018. Tại đại hội, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT đã thông báo về kết quả kinh doanh quý I.

VietinBank đã có những bứt phá tăng trưởng ngay từ những tháng đầu tiên, tổng tài sản đến cuối quý tăng 1,6% lên mức 1,112 triệu tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng tăng 3,3%, cao hơn toàn ngành (2,23%), đạt khoảng 868.000 tỷ đồng. Huy động vốn đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng trưởng tập trung từ thị trường vốn.

Ước tính, lợi nhuận trước thuế trên 3.000 tỷ đồng, tăng trên 20% so với năm trước. Tỷ suất sinh lời ROA và ROE lần lượt ở mức 1,12% và 15,3%.

VietinBank lãi trước thuế trên 3.000 tỷ đồng trong quý I, tăng 20% ảnh 1

Theo kế hoạch được công bố trong báo cáo thường niên 2017, VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 10-12% so với năm trước. Dư nợ tín dụng tăng 14%, huy động vốn từ TCKT và dân cư tăng trưởng 10-14%. Các tỷ lệ khác tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). VietinBank cũng lên kế hoạch xử lý toàn bộ nợ xấu đã bán VAMC trong đầu năm 2018.

Ông Lê Đức Thọ, Tổng giám đốc của cho biết, tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng nguồn vốn, thanh khoản của ngân hàng tốt nhất trên thị trường Việt Nam. Ban lãnh đạo đã cơ cấu nguồn vốn nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

Trong chiến lược trung hạn,VietinBank sẽ gắn tăng trưởng với việc đa dạng hóa sản phẩm, tập trung phát triển khách hàng phù hợp với quá trình đầu tư của ngân hàng trong thời gian qua.

Theo NDH