(BĐT) - Với 61,7 điểm, Việt Nam đã lần đầu tiên lọt nhóm nền kinh tế có “Chỉ số tự do kinh tế ở mức trung bình”, trở thành nền kinh tế tự do đứng thứ 90/178 nền kinh tế trong bảng xếp hạng năm 2021.
Việt Nam lần đầu lọt nhóm nền kinh tế có ‘Chỉ số tự do kinh tế trung bình'

Theo Bảng xếp hạng Chỉ số tự do kinh tế năm 2021 (Index of Economic Freedom 2021) do Quỹ Di sản (Heritage Foundation của Mỹ) công bố, Việt Nam lần đầu tiên bước vào nhóm các nền kinh tế có “tự do trung bình” (Moderately Free), tăng 2,9 điểm và tăng 15 bậc so với năm 2020.

Nguyên nhân chỉ số này của nền kinh tế Việt Nam thăng hạng là do tình hình tài chính trong nước được cải thiện.

Việt Nam đứng thứ 17 trong số 40 quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và điểm tổng thể của Việt Nam cũng cao hơn mức trung bình của khu vực và thế giới. Theo Heritage Foundation, thứ hạng khả năng sẽ cải thiện hơn nữa nếu chính phủ có hành động bổ sung để tự do hóa các quy tắc đầu tư và lĩnh vực tài chính.

Chỉ số năm nay được Heritage Foundation đo lường trên 184 nền kinh tế. Đây là năm thứ 27 liên tiếp chỉ số này được công bố. Tổ chức này đo lường bằng cách dựa trên 12 yếu tố định lượng và định tính, được nhóm thành bốn "trụ cột" của tự do kinh tế.