Nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng của các đô thị lớn như TPHCM liên tục gia tăng qua các năm. Trong đó phần lớn các khoản chi tập trung vào các dự án hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội. 
Việt Nam khát dự án nước trầm trọng

Trong đó riêng lĩnh vực nước gần như mảng xử lý và các giải pháp về quản lý nước gần như đang bị bỏ ngỏ và chỉ trông chờ vào vốn ODA, điều này khiến cho ngành nước không theo kịp tốc độ phát triển và đối mặt nhiều hệ lụy về môi trường và phát triển về lâu dài.

Theo FBNC