(BĐT) - Công ty CP Vicostone vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 đã kiểm toán. Theo đó, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 5.590 tỷ đồng và 1.652 tỷ đồng, tăng tương ứng 22,48% và 25,34% so với năm 2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Với kết quả đạt được, thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Vicostone đạt 8.114 đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (LNST) trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) tăng mạnh, đạt 45,64%; tỷ suất LNST trên tổng tài sản bình quân (ROAA) đạt 28,24%.

Vào ngày 31/3 tới đây, Vicostone dự kiến sẽ thanh toán cổ tức đợt 3/2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Cùng với 2 lần thanh toán cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 40% trước đó, cổ đông của Vicostone nhận được tổng mức trả cổ tức năm 2019 lên đến 60%. Như vậy, Vicostone đã 5 năm liên tiếp duy trì cổ tức tiền mặt ở mức trên 40%.