(BĐT) - Quý II/2020, Công ty CP Vicostone ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 1.127 tỷ đồng, giảm 19%; lợi nhuận sau thuế đạt 256,7 tỷ đồng, giảm 37,5% so với cùng kỳ so với quý II/2019. 

Công ty cho biết các thị trường lớn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do yêu cầu giãn cách xã hội và đóng cửa kinh tế, các dự án và công trình bị dừng, việc đầu tư cho xây dựng mới, cải tạo giảm.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu là 2.494,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 560,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 1,2% và 16,3% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh dựa trên 2 kịch bản. Tại kịch bản lạc quan, Công ty lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 6.654 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.980 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,61% và 19,79% so với thực hiện năm 2019. Ở kịch bản thận trọng, doanh thu thuần kế hoạch ở mức 5.632 tỷ đồng, tăng 1,2%; lãi trước thuế 1.669 tỷ đồng, tăng gần 1%.

Như vậy, Công ty hoàn thành 33% kế hoạch lợi nhuận đối với kế hoạch lạc quan và 39,5% đối với kế hoạch thận trọng.