Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2016 sẽ diễn ra vào ngày 28/4 tại Hà Nội, trong đó điểm nhấn là nhà băng này sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.
VIB trình ĐHCĐ kế hoạch chia cổ tức 8,5% tiền mặt

Theo tờ trình dự kiến đưa ra tại ĐHĐCĐ, các cổ đông của VIB sẽ biểu quyết việc chia cổ tức tiền mặt 8,5% và phương án tăng vốn điều lệ từ 4.850 tỷ đồng lên 5.644 tỷ đồng thông qua việc chia cổ phiếu thưởng tương đương 16,5%.

Nếu hai phương án trên đều được thông qua, tổng mức cổ tức mà cổ đông của VIB nhận được cho năm 2015 sẽ là 25%, mức cổ tức khá ấn tượng so với các ngân hàng khác hiện nay. Năm ngoái, VIB cũng thực hiện chia 9% cổ tức tiền mặt và 14% cổ phiếu thưởng cho các cổ đông.

Theo số liệu công bố, năm 2015, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 655 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch đề ra. Tăng trưởng tín dụng đạt 24,9%, tổng tài sản tăng 5% so với năm 2014. Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống chỉ còn 2,07%.

Năm 2016, VIB dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 675 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng tín dụng tiếp tục phấn đấu ở mức 25%.

VIB hiện đang là một trong số các ngân hàng có chất lượng vốn chủ sở hữu thực chất ở mức an toàn cao, với hệ số an toàn vốn (CAR) thường xuyên ở mức 17%-18%.

Ngoài ra, trong số 10 ngân hàng được chọn để triển khai thí điểm chuẩn mực quản trị quốc tế Basel II, VIB là ngân hàng có mức độ sẵn sàng cao nhất với hệ số an toàn vốn theo chuẩn Basel II đạt gần 13% so với mức được yêu cầu là 8% và hệ thống công nghệ đã sẵn sàng vận hành.

Theo ĐTCK