(BĐT) - Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với mục tiêu lãi trước thuế đạt 7.510 tỷ đồng, tăng trưởng 29% so với năm 2020. Tổng dư nợ tín dụng và huy động vốn dự kiến tăng 31%, lần lượt đạt 224.800 tỷ đồng và 234.790 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong năm 2020, tổng thu nhập hoạt động của VIB đạt 11.216 tỷ đồng, tăng trưởng 38%. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 8.496 tỷ đồng, tăng trưởng 37% và thu nhập ngoài lãi đạt 2.719 tỷ đồng, tăng trưởng 40%. Qua đó giúp lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 42% lên 5.803 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,46% và tỷ lệ an toàn vốn ở mức 10,12.