(BĐT) - Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) vừa thông báo về tình hình kinh doanh trong quý I/2019 với hầu hết các chỉ số tài chính đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018.
Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Theo báo cáo tài chính quý I/2019 của VIB, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt 810 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu của ngân hàng đạt 1.714 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nhập ngoài lãi chiếm 19%, tăng 68% so với cùng kỳ.

Như vậy, so với mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm 2019 là 3.400 tỷ đồng, VIB đã hoàn thành 23,8% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Tính đến hết 31/3/2019, tổng tài sản của VIB đat gần 145 nghìn tỷ đồng. Tín dụng đạt 104.632 tỷ đồng và huy động vốn đạt 99.123 tỷ đồng. Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 10%, cao hơn mức tối thiểu 8% theo tiêu chuẩn Basel II, tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp 2,2%.

VIB cho biết thêm, trong quý vừa qua đã tiếp nhận thêm gần 1.000 nhân sự mới, nâng tổng số nhân sự của VIB lên hơn 5.500 người.

Năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt 2.743 tỷ đồng, bằng 137% kế hoạch, là năm thứ 2 liên tiếp đạt mức tăng trưởng xấp xỉ 100%; tổng tài sản đạt gần 140.000 tỷ đồng; tăng trưởng tín dụng đạt 17%; ROE ở mức cao 22,5%.

Trong năm 2018, VIB cùng với Vietcombank đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao quyết định phê duyệt áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN về phương pháp tính toán tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn mực Basel II.