(BĐT) - Ngày 24/5/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 103/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (quận Đống Đa, TP. Hà Nội).

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam với số tiền 100 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

Được biết, trong năm 2019, Công ty đã thực hiện giao dịch cho vay 7.500 triệu đồng đối với Công ty CP Thủy điện Thác xăng (bên liên quan của Chủ tịch HĐQT Công ty) nhưng chưa được Đại hội đồng cổ đông của Công ty chấp thuận.

Trong năm 2018 và 2019, Công ty có thực hiện các giao dịch với bên liên quan của Chủ tịch HĐQT (Công ty CP Thủy điện Thác Xăng, Công ty CP Thiết bị phụ tùng cơ điện, Công ty CP Quản lý và khai thác tài sản Thiên Nam) nhưng chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT Công ty chấp thuận.

Bên cạnh đó, Công ty cũng bị phạt 100 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, Công ty công bố thông tin sai lệch đối với: số liệu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 tại BCTC riêng, BCTC hợp nhất quý IV/2019; thông tin giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ tại Báo cáo tình hình hình quản trị công ty năm 2018 và năm 2019.