(BĐT) - Đó là nội dung đáng chú ý tại Dự thảo Nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước (Dự thảo) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Dự thảo quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. 

Hình thức xử phạt chính quy định tại Dự thảo là cảnh cáo và phạt tiền. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Dự thảo không được sử dụng tiền ngân sách nhà nước hoặc tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để nộp phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra.

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. 

Dự thảo cũng quy định rõ mức phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về: Đầu tư, mua sắm tài sản công; thuê tài sản; giao, sử dụng tài sản công; cho mượn tài sản công; trao đổi, tặng, cho tài sản công không đúng quy định; lấn chiếm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; chiếm đoạt tài sản công…

Trong trường hợp đầu tư, mua sắm tài sản khi chưa có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền cũng có thể bị phạt từ 1 triệu đồng đến 50 triệu đồng. 

Đối với tổ chức có hành vi đầu tư, mua sắm tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức có thể bị phạt đến 20 triệu đồng nếu mua sắm tài sản có giá trị vượt từ 100 triệu đồng/1 đơn vị tài sản trở lên. Đồng thời, phải khắc phục hậu quả bằng cách nộp lại số tiền tương ứng với giá trị tài sản đầu tư, mua sắm vượt tiêu chuẩn, định mức. 

Tổ chức có hành vi trao đổi tài sản công không đúng quy định (dùng tài sản công của tổ chức để đổi lấy tài sản của tổ chức, cá nhân khác mà không được cơ quan, người có thẩm quyền cho phép) có thể bị phạt đến 50 triệu đồng…