(BĐT) - Công ty CP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.

Theo đó, trong kỳ, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.342,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 260,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 41,3% và 16,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty đạt 4.130,8 tỷ đồng doanh thu và 392,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 25,4% và 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cho biết, trong 6 tháng đầu năm, chi phí bán hàng tăng 154,5% lên 190,1 tỷ đồng. Trong đó, chi phí vận chuyển, lưu kho và các chi phí dịch vụ mua ngoài tăng từ 44,2 tỷ đồng lên 162,3 tỷ đồng.

Năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu là 8.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 700 tỷ đồng, lần lượt tăng 22,2% và giảm 2,6% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 56% kế hoạch lợi nhuận năm.