(BĐT) - Kết thúc năm 2016, tổng doanh thu toàn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VGR) đạt hơn 15.000 tỷ đồng (đạt 114% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế đạt 2.366 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 1.150 tỷ đồng (đạt 139% kế hoạch), tạo việc làm cho 92.000 lao động, trong đó có 26.300 lao động là người dân tộc thiểu số, thu nhập bình quân đạt 5,4 triệu/người/tháng.
Năm 2016, tổng doanh thu VGR đạt hơn 15.000 tỷ đồng (đạt 114% kế hoạch). Ảnh: Tường Lâm

Năm 2016, tổng doanh thu VGR đạt hơn 15.000 tỷ đồng (đạt 114% kế hoạch). Ảnh: Tường Lâm

Nhấn mạnh nhiệm vụ của VGR trong triển khai kế hoạch năm 2017, tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh trong năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Tập đoàn cần tập trung vào một số nhiệm vụ lớn.

Cụ thể, Tập đoàn cần đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá công ty mẹ và các công ty con, đơn vị thành viên theo chỉ đạo của Thủ tướng, tiếp tục thoái vốn ở một số công ty ngoài ngành chính, sắp xếp cổ đông ở các công ty con thuộc ngành nghề chính.

Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả đất đai, triển khai các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm gia tăng giá trị, hiệu quả sử dụng đất.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị VGR tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ xúc tiến thương mại, khai thác, mở thêm thị trường mới, tăng cường tỷ lệ bán cho các đơn vị trực tiếp sản xuất trong nước; tiếp tục hợp tác có hiệu quả với các đối tác Lào và Campuchia; có giải pháp tiết kiệm chi phí để hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh; tăng cường công tác dự báo thị trường để linh hoạt điều chỉnh các chủng loại sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, có giá trị gia tăng cao; tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển các loại giống cao su tốt.

VGR cần tiếp tục tăng cường việc chế biến các sản phẩm công nghiệp cao su, gỗ cao su để tăng giá trị của cây cao su, giảm xuất thô.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu VGR sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và phù hợp với quy định về nguồn vốn tự có và tích luỹ hằng năm của Tập đoàn. Huy động tổng hợp nhiều nguồn để đầu tư như lợi nhuận và khấu hao của các đơn vị thành viên, vốn vay trong và ngoài nước trên nguyên tắc bảo đảm khả năng thu hồi và tỉ lệ nợ/vốn chủ sở hữu, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước đúng quy định.

Đồng thời, VGR cần triển khai thực hiện thiết thực và hiệu quả việc học tập và làm theo “Tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.