(BĐT) - Ngày 16/12 tới, Công ty CP VinaCafé Biên Hòa (mã chứng khoán: VCF) sẽ chốt danh sách quyền tạm ứng cổ tức năm 2021.

Cụ thể, Công ty sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 250%. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 24/12.

Như vậy, với gần 26,6 triệu cổ phiếu phổ thông đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 664,5 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm gần một nửa xuống 402,5 tỷ đồng, do sản lượng bán hàng giảm so với cùng kỳ. Do đó, Công ty báo lãi sau thuế quý III đạt hơn 72 tỷ đồng, giảm 65,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lợi nhuận công ty mẹ đạt gần 72,2 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.207 tỷ đồng, giảm 38,2% so với 9 tháng năm 2020. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp sụt giảm 51% xuống 229 tỷ đồng.