Công ty CP Xây dựng số 3 (HNX: VC3) công bố doanh thu quý IV/2019 đạt 88 tỷ đồng, giảm 20% so với quý IV/2018. Trong đó, doanh thu bất động sản chiếm phần lớn 75% và phần còn lại là doanh thu hợp đồng xây dựng. Giá vốn giảm mạnh hơn giúp lợi nhuận gộp gấp 7,5 lần, lên 44 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng đột biến từ 5,4% lên 50,1%.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Cả năm 2019, công ty đạt doanh thu 330 tỷ đồng, tăng 14%. Lợi nhuận sau thuế là 51 tỷ đồng, gấp 2,3 lần. Như vậy, VC3 hoàn thành 53% kế hoạch doanh thu và vượt nhẹ 0,5% kế hoạch lợi nhuận.

VC3 báo lãi 2019 tăng 2,3 lần ảnh 1
Nguồn: Báo cáo tài chính VC3
Tài sản tính đến ngày 31/12/2019 là 1.035 tỷ đồng, tăng 23% đầu kỳ, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn. Nợ phải trả là 600 tỷ đồng, chủ yếu là phải trả ngắn hạn khác. Khoản mục này gấp 4,6 lần. Ngoài ra, nợ vay ngắn hạn gấp 3 lần, lên 100 tỷ đồng, do phát sinh nợ dài hạn đến hạn trả.
Theo NDH