(BĐT) - Ngày 31/5, Công ty CP Nhựa - Bao bì Vinh (mã chứng khoán: VBC) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 18%.

Như vậy, với hơn 7,49 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi hơn 13,49 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 21/6.

Năm 2020, tổng doanh thu của Công ty đạt 915,2 tỷ đồng, giảm gần 8% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 98,5% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 35,1 tỷ đồng, giảm 3% và vượt 4,8% kế hoạch.

Tại ĐHĐCĐ năm 2021, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với tổng doanh thu đạt 930 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 34,5 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 16%.