• Gấp rút giải ngân vốn vay nước ngoài

    09/12/2020 10:00

    (BĐT) - Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay ODA, vay ưu đãi của Chính phủ vẫn chậm so với kế hoạch. Trong thời gian còn lại của năm 2020, tổng số vốn phải giải ngân là rất lớn. Để giải quyết tình trạng này, cần giải pháp phối hợp từ phía các bộ, ngành và cả các nhà tài trợ.

  • Cập nhật khung điều kiện vay ODA, vay ưu đãi

    11/11/2020 08:00

    (BĐT) - Bộ Tài chính vừa công bố cập nhật khung điều kiện vay ODA, vay ưu đãi mới của 6 ngân hàng phát triển, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc, Cơ quan Phát triển Pháp và Ngân hàng Tái thiết Đức.

chuyên đề

Kết nối đầu tư