(BĐT) - Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2019 với kết quả lợi nhuận sau thuế tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 52,3 tỷ đồng. Lợi nhuận quý IV/2019 tăng trưởng trong bối cảnh doanh thu trong kỳ của Công ty giảm nhẹ từ 197 tỷ đồng xuống còn 192,6 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lũy kế cả năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu bán hàng đạt 814,6 tỷ đồng, tăng 9,5%, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm tới 30%, đạt 103,5 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty âm 53 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm cuối năm 2019, tổng tài sản của Công ty đạt 1.498 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu đạt 1.157 tỷ đồng.