(BĐT) - Khai mạc từ ngày 10/9, trong tuần này, Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp trong năm 2020. Ảnh: Huấn Anh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp trong năm 2020. Ảnh: Huấn Anh

Theo chương trình dự kiến, UBTVQH sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về Báo cáo công tác năm 2020 và Kế hoạch kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước; Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). UBTVQH xem xét các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật; báo cáo kết quả giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; cho ý kiến về báo cáo về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội (gồm 2 nội dung: tình hình thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội và Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 của UBTVQH).

Đồng thời, UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội; cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất kinh doanh trong năm 2020 và nhiều nội dung khác.

Tại Phiên họp, UBTVQH cũng xem xét, cho ý kiến về việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của tỉnh Thái Nguyên; việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 từ nguồn thu 70% lệ phí xuất nhập cảnh được phép để lại từ năm 2011 đến năm 2014 của Bộ Công an; Việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia; việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia;...

Dự kiến, Phiên họp thứ 48 kéo dài đến hết ngày 18/9/2020.