(BĐT) - Ngày 31/5, Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (mã chứng khoán: UIC) sẽ chốt danh sách trả cổ tức còn lại năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán vào ngày 10/6. Như vậy, với 8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 8 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Trước đó, vào tháng 12/2020, Công ty đã trả cổ tức lần 1/2020 với tỷ lệ 20%.

Năm 2021, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 2.670,5 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt 74,6 tỷ đồng, tăng 3%. Tổng giá trị đầu tư phát triển đạt 247,3 tỷ đồng, gấp 6,7 lần năm trước. Cổ tức duy trì tỷ lệ 30%.